• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu OCEAN ROSEMARY Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Tầu OCEAN ROSEMARY Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Ngày: 05-12-2019 | Lượt xem: 381

Vận chuyển 03/12/2019

Xem thêm
Tầu bò úc JAWAN cảng Cá HP

Tầu bò úc JAWAN cảng Cá HP

Ngày: 03-12-2019 | Lượt xem: 324

Vận chuyển 02/12/2019

Xem thêm
Hai tầu nông sản MYRTO và ROYAL FORWARD cập cảng Cái Lân

Hai tầu nông sản MYRTO và ROYAL FORWARD cập cảng Cái Lân

Ngày: 29-11-2019 | Lượt xem: 382

Vận chuyển 29/11/2019

Xem thêm
Hai Tầu Nông Sản CANOLA và AVALON Cảng Cái Lân

Hai Tầu Nông Sản CANOLA và AVALON Cảng Cái Lân

Ngày: 18-11-2019 | Lượt xem: 339

Vận chuyển 14/11/2019

Xem thêm
Hai Tầu Bò Úc GREYMAN và GIROLANDO cảng Cá + Hoàng Diệu

Hai Tầu Bò Úc GREYMAN và GIROLANDO cảng Cá + Hoàng Diệu

Ngày: 18-11-2019 | Lượt xem: 385

Vận chuyển 17/11/2019

Xem thêm
Hai Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS và DAREEN cảng Cá HP

Hai Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS và DAREEN cảng Cá HP

Ngày: 12-11-2019 | Lượt xem: 297

Vận chuyển 08-11/11/2019

Xem thêm
Tàu SEA PEGASUS ngô cảng CICT

Tàu SEA PEGASUS ngô cảng CICT

Ngày: 11-11-2019 | Lượt xem: 333

Vận chuyển 09/11/2019

Xem thêm
Tầu Wanisa Ngô cảng Cái Lân

Tầu Wanisa Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 04-11-2019 | Lượt xem: 279

Vận chuyển 04/11/2019

Xem thêm
Tầu ALKIMOS Ngô + Khô Đậu Cảng CICT

Tầu ALKIMOS Ngô + Khô Đậu Cảng CICT

Ngày: 31-10-2019 | Lượt xem: 237

Vận chuyển 01/11/2019

Xem thêm
Hai tầu bò Úc Greyman và Girolando cập cảng HP

Hai tầu bò Úc Greyman và Girolando cập cảng HP

Ngày: 29-10-2019 | Lượt xem: 350

Vận Chuyển 25-26/10/2019

Xem thêm