• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu LEON hàng khô đậu cảng CICT

Tầu LEON hàng khô đậu cảng CICT

Ngày: 05-12-2017 | Lượt xem: 701

Xuân Trường Hai thực hiện vận chuyển hàng khô đậu tầu LEON từ đầu cảng CICT

Xem thêm
Tàu UNIRICH hàng Cám mỳ viên cảng Hoàng Diệu

Tàu UNIRICH hàng Cám mỳ viên cảng Hoàng Diệu

Ngày: 14-11-2017 | Lượt xem: 979

Xuân Trường Hai vận chuyển hàng Cám Mỳ Viên tàu UNIRICH từ đầu cảng Hoàng Diệu

Xem thêm
Tàu SBI ELECTRA hàng Ngô, Khô đậu cảng Cái Lân

Tàu SBI ELECTRA hàng Ngô, Khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 04-11-2017 | Lượt xem: 750

Nhân viên Xuân Trường Hai đón tàu SBI ELECTRA tại cầu 6 đầu cảng Cái Lân. Thực hiện kiểm tra đồng thời chất lượng 2 mặt hàng ngô và khô đậu. Nhân viên hiện trường đánh giá khô đậu vàng tơi, ngô có lẫn lõi.

Xem thêm
Tàu Phương Nam 88 hàng tôn cuộn cảng Vật Cách

Tàu Phương Nam 88 hàng tôn cuộn cảng Vật Cách

Ngày: 26-10-2017 | Lượt xem: 926

Công ty CP VT & TM Xuân Trường Hai thực hiện chiến dịch vận chuyển hàng Tôn Cuộn tàu Phương Nam 88 tại đầu cảng Vật Cách

Xem thêm
Tàu MYNIKA hàng Ngô cảng Cái Lân

Tàu MYNIKA hàng Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 24-10-2017 | Lượt xem: 641

Xuân Trường Hai thực hiện vận chuyển mặt hàng Ngô tầu MYNIKA tại đầu cảng Cái Lân

Xem thêm
Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 04.2020

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 04.2020

Ngày: 30-11--0001 | Lượt xem: 282

Cập nhật tầu nông sản tháng 04/2020

Xem thêm