• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc tháng 02/2020

Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc tháng 02/2020

Ngày: 20-02-2020 | Lượt xem: 28

Cập nhật tầu bò tháng 02/2020

Xem thêm
Tầu ARCHON Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Tầu ARCHON Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Ngày: 05-02-2020 | Lượt xem: 43

Vận chuyển 01/02/2020

Xem thêm
Tầu bò úc SHORTHORN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu bò úc SHORTHORN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 28-01-2020 | Lượt xem: 39

Vận Chuyển 28/01/2020

Xem thêm
TIỆC TẤT NIÊN CTY XUÂN TRƯỜNG HAI

TIỆC TẤT NIÊN CTY XUÂN TRƯỜNG HAI

Ngày: 21-01-2020 | Lượt xem: 198

Ngày 20/01/2020

Xem thêm
Tầu bò úc DAREEN Cảng Cá HP

Tầu bò úc DAREEN Cảng Cá HP

Ngày: 18-01-2020 | Lượt xem: 52

Vận Chuyển 18/01/2020

Xem thêm
Hai tầu ROSCO POPLAR + CAP FERRAT Ngô và Khô Đậu Cảng CICT

Hai tầu ROSCO POPLAR + CAP FERRAT Ngô và Khô Đậu Cảng CICT

Ngày: 18-01-2020 | Lượt xem: 65

Vận Chuyển 12/01/2020

Xem thêm
Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Ngày: 09-01-2020 | Lượt xem: 72

Vận chuyển 08/01/2020

Xem thêm
Tầu bò úc GALLOWAY EXPRESS Cảng Cá HP

Tầu bò úc GALLOWAY EXPRESS Cảng Cá HP

Ngày: 30-12-2019 | Lượt xem: 88

Vận Chuyển 29/12/2019

Xem thêm
Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Ngày: 24-12-2019 | Lượt xem: 360

Vận chuyển 21/12/2019

Xem thêm
Tầu OCEAN ROSEMARY Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Tầu OCEAN ROSEMARY Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Ngày: 05-12-2019 | Lượt xem: 145

Vận chuyển 03/12/2019

Xem thêm