• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 07.2020

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 07.2020

Ngày: 14-07-2020 | Lượt xem: 7

Cập nhật tầu nông sản tháng 07/2020

Xem thêm
Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 06/2020

Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 06/2020

Ngày: 19-06-2020 | Lượt xem: 126

Cập nhật tầu bò tháng 06/2020

Xem thêm
Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 06.2020

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 06.2020

Ngày: 19-06-2020 | Lượt xem: 137

Cập nhật tầu nông sản tháng 06/2020

Xem thêm
Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 05.2020

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 05.2020

Ngày: 30-05-2020 | Lượt xem: 150

Cập nhật tầu nông sản tháng 05/2020

Xem thêm
Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 04/2020

Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 04/2020

Ngày: 21-04-2020 | Lượt xem: 125

Cập nhật tầu bò tháng 04/2020

Xem thêm
Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 03/2020

Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 03/2020

Ngày: 27-03-2020 | Lượt xem: 281

Cập nhật tầu bò tháng 03/2020

Xem thêm
Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 03.2020

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 03.2020

Ngày: 17-03-2020 | Lượt xem: 213

Cập nhật tầu nông sản tháng 03/2020

Xem thêm
Cty Xuân Trường Hai Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi Cùng Nhau Phòng Chống " CORONA "

Cty Xuân Trường Hai Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi Cùng Nhau Phòng Chống " CORONA "

Ngày: 02-03-2020 | Lượt xem: 505

Hoạt động hàng ngày cty Xuân Trường Hai

Xem thêm
Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc tháng 02/2020

Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc tháng 02/2020

Ngày: 20-02-2020 | Lượt xem: 269

Cập nhật tầu bò tháng 02/2020

Xem thêm
MỪNG LỄ KHỞI CÔNG KHU LIÊN HỢP CẢNG XUÂN TRƯỜNG HAI

MỪNG LỄ KHỞI CÔNG KHU LIÊN HỢP CẢNG XUÂN TRƯỜNG HAI

Ngày: 15-02-2020 | Lượt xem: 120

Dự án đầu tư xây dựng 

Xem thêm