• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Vận Chuyển Bò Úc tháng 03/2020

Vận Chuyển Bò Úc tháng 03/2020

Ngày: 27-03-2020 | Lượt xem: 120

Cập nhật tầu bò tháng 03/2020

Xem thêm
Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 03.2020

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 03.2020

Ngày: 17-03-2020 | Lượt xem: 94

Cập nhật tầu nông sản tháng 03/2020

Xem thêm
Cty Xuân Trường Hai Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi Cùng Nhau Phòng Chống " CORONA "

Cty Xuân Trường Hai Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi Cùng Nhau Phòng Chống " CORONA "

Ngày: 02-03-2020 | Lượt xem: 271

Hoạt động hàng ngày cty Xuân Trường Hai

Xem thêm
Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc tháng 02/2020

Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc tháng 02/2020

Ngày: 20-02-2020 | Lượt xem: 112

Cập nhật tầu bò tháng 02/2020

Xem thêm
Tầu ARCHON Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Tầu ARCHON Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Ngày: 05-02-2020 | Lượt xem: 125

Vận chuyển 01/02/2020

Xem thêm
Tầu bò úc SHORTHORN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu bò úc SHORTHORN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 28-01-2020 | Lượt xem: 112

Vận Chuyển 28/01/2020

Xem thêm
TIỆC TẤT NIÊN CTY XUÂN TRƯỜNG HAI

TIỆC TẤT NIÊN CTY XUÂN TRƯỜNG HAI

Ngày: 21-01-2020 | Lượt xem: 264

Ngày 20/01/2020

Xem thêm
Tầu bò úc DAREEN Cảng Cá HP

Tầu bò úc DAREEN Cảng Cá HP

Ngày: 18-01-2020 | Lượt xem: 87

Vận Chuyển 18/01/2020

Xem thêm
Hai tầu ROSCO POPLAR + CAP FERRAT Ngô và Khô Đậu Cảng CICT

Hai tầu ROSCO POPLAR + CAP FERRAT Ngô và Khô Đậu Cảng CICT

Ngày: 18-01-2020 | Lượt xem: 107

Vận Chuyển 12/01/2020

Xem thêm
Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Ngày: 09-01-2020 | Lượt xem: 140

Vận chuyển 08/01/2020

Xem thêm