• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Hai tầu nông sản MYRTO và ROYAL FORWARD cập cảng Cái Lân

Ngày đăng: 29/11/2019 | Lượt xem: 285

Vận chuyển 29/11/2019

Hai tầu nông sản MYRTO và ROYAL FORWARD cập cảng Cái Lân và CICT ngày 29/11/2019. Tàu hoàn tất các thủ tục hải quan,  kiểm dịch. Cảm quan đánh giá ngô vàng óng chưa phát hiện tạp chất côn trùng sống.