• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 06/2020

Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 06/2020

Ngày: 19-06-2020 | Lượt xem: 113

Cập nhật tầu bò tháng 06/2020

Xem thêm
Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 06.2020

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 06.2020

Ngày: 19-06-2020 | Lượt xem: 118

Cập nhật tầu nông sản tháng 06/2020

Xem thêm
Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 05.2020

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 05.2020

Ngày: 30-05-2020 | Lượt xem: 136

Cập nhật tầu nông sản tháng 05/2020

Xem thêm
Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 04/2020

Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 04/2020

Ngày: 21-04-2020 | Lượt xem: 123

Cập nhật tầu bò tháng 04/2020

Xem thêm
Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 03/2020

Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 03/2020

Ngày: 27-03-2020 | Lượt xem: 275

Cập nhật tầu bò tháng 03/2020

Xem thêm
Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 03.2020

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 03.2020

Ngày: 17-03-2020 | Lượt xem: 209

Cập nhật tầu nông sản tháng 03/2020

Xem thêm
Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc tháng 02/2020

Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc tháng 02/2020

Ngày: 20-02-2020 | Lượt xem: 253

Cập nhật tầu bò tháng 02/2020

Xem thêm
MỪNG LỄ KHỞI CÔNG KHU LIÊN HỢP CẢNG XUÂN TRƯỜNG HAI

MỪNG LỄ KHỞI CÔNG KHU LIÊN HỢP CẢNG XUÂN TRƯỜNG HAI

Ngày: 15-02-2020 | Lượt xem: 111

Dự án đầu tư xây dựng 

Xem thêm
Tầu ARCHON Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Tầu ARCHON Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Ngày: 05-02-2020 | Lượt xem: 217

Vận chuyển 01/02/2020

Xem thêm
Tầu bò úc SHORTHORN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu bò úc SHORTHORN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 28-01-2020 | Lượt xem: 188

Vận Chuyển 28/01/2020

Xem thêm