• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 03.2020

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 03.2020

Ngày: 17-03-2020 | Lượt xem: 80

Cập nhật tầu nông sản tháng 03/2020

Xem thêm
Vận Chuyển Bò Úc tháng 03/2020

Vận Chuyển Bò Úc tháng 03/2020

Ngày: 16-03-2020 | Lượt xem: 109

Cập nhật tầu bò tháng 03/2020

Xem thêm
Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc tháng 02/2020

Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc tháng 02/2020

Ngày: 20-02-2020 | Lượt xem: 95

Cập nhật tầu bò tháng 02/2020

Xem thêm
Tầu ARCHON Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Tầu ARCHON Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Ngày: 05-02-2020 | Lượt xem: 116

Vận chuyển 01/02/2020

Xem thêm
Tầu bò úc SHORTHORN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu bò úc SHORTHORN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 28-01-2020 | Lượt xem: 103

Vận Chuyển 28/01/2020

Xem thêm
Tầu bò úc DAREEN Cảng Cá HP

Tầu bò úc DAREEN Cảng Cá HP

Ngày: 18-01-2020 | Lượt xem: 83

Vận Chuyển 18/01/2020

Xem thêm
Hai tầu ROSCO POPLAR + CAP FERRAT Ngô và Khô Đậu Cảng CICT

Hai tầu ROSCO POPLAR + CAP FERRAT Ngô và Khô Đậu Cảng CICT

Ngày: 18-01-2020 | Lượt xem: 101

Vận Chuyển 12/01/2020

Xem thêm
Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Ngày: 09-01-2020 | Lượt xem: 125

Vận chuyển 08/01/2020

Xem thêm
Tầu bò úc GALLOWAY EXPRESS Cảng Cá HP

Tầu bò úc GALLOWAY EXPRESS Cảng Cá HP

Ngày: 30-12-2019 | Lượt xem: 135

Vận Chuyển 29/12/2019

Xem thêm
Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Ngày: 24-12-2019 | Lượt xem: 411

Vận chuyển 21/12/2019

Xem thêm