• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu OCEAN ROSEMARY Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Ngày đăng: 05/12/2019 | Lượt xem: 259

Vận chuyển 03/12/2019

Tầu OCEAN ROSEMARY Ngô + Khô Đậu cập Cảng Cái Lân ngày 03/12/2019. Đã hoàn tất các thủ tục, cảm quan  đánh giá khô đậu trên bề mặt tơi, khô ráo chưa có hiện tượng ẩm mốc vón cục.