• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Hai Tầu Nông Sản CANOLA và AVALON Cảng Cái Lân

Ngày đăng: 18/11/2019 | Lượt xem: 229

Vận chuyển 14/11/2019

Hai Tầu Nông Sản CANOLA và AVALON cập cảng Cái Lân ngày 14-16/11/2019. Hoàn Tất các thủ tục XTH vận chuyển giải phóng về các nhà máy Thức Ăn Chăn Nuôi.