• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu ALKIMOS Ngô + Khô Đậu Cảng CICT

Ngày đăng: 31/10/2019 | Lượt xem: 157

Vận chuyển 01/11/2019

Tầu ALKIMOS cập cầu 2 cảng cict. cảng bố trí làm 3 máng đường dài h2 h4 và h6. Cảm quan: ngô vàng. Hạt không đều lẫn bụi và lõi ngô. Hàng bình thường. Chưa phát hiện ẩm mốc.mọt sống.