• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu Sakizaya Glory khô đậu, lúa mỳ cảng CICT

Tầu Sakizaya Glory khô đậu, lúa mỳ cảng CICT

Ngày: 17-05-2019 | Lượt xem: 433

Vận chuyển 17/05/2019

Xem thêm
Tầu Darya Jyoti Ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Tầu Darya Jyoti Ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 16-05-2019 | Lượt xem: 344

Vận chuyển 16/05/2019

Xem thêm
Tầu Antiparos ngô cảng CICT

Tầu Antiparos ngô cảng CICT

Ngày: 08-05-2019 | Lượt xem: 385

Vận chuyển 07/05/2019

Xem thêm
Tầu Trâu SHORTHORN EXPRESS cảng Chùa Vẽ

Tầu Trâu SHORTHORN EXPRESS cảng Chùa Vẽ

Ngày: 04-05-2019 | Lượt xem: 494

Vận chuyển 03/05/2019

Xem thêm
Tầu Huayang Dream ngô cảng Cái Lân

Tầu Huayang Dream ngô cảng Cái Lân

Ngày: 02-05-2019 | Lượt xem: 431

Vạn chuyển 02/05/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GANADO EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GANADO EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 02-05-2019 | Lượt xem: 512

Vận chuyển 30/04/2019

Xem thêm
Tầu Santa cruz ngô cảng CICT

Tầu Santa cruz ngô cảng CICT

Ngày: 24-04-2019 | Lượt xem: 393

Vận chuyển 23/04/2019

Xem thêm
Tàu bò úc OCEAN UTE cảng Chùa Vẽ

Tàu bò úc OCEAN UTE cảng Chùa Vẽ

Ngày: 22-04-2019 | Lượt xem: 548

Vận Chuyển 20/04/19

Xem thêm
Hình ảnh xe XTH trả hàng tại nhà máy

Hình ảnh xe XTH trả hàng tại nhà máy

Ngày: 19-04-2019 | Lượt xem: 416

Hoạt động 19/04/2019

Xem thêm
Tầu Nord Destiny Ngô cảng Cái Lân

Tầu Nord Destiny Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 17-04-2019 | Lượt xem: 424

Vận chuyển 17/04/2019

Xem thêm