• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Hai Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS và DAREEN cảng Cá HP

Ngày đăng: 12/11/2019 | Lượt xem: 392

Vận chuyển 08-11/11/2019

Hai tầu bò úc GALLOWAY EXPRESS và DAREEN cảng Cá HP ngày 08-11/11/2019. Hoàn tất thủ tục Hải Quan - Kiểm Dịch, cùng cảng tác nghiệp các thao tác kê cầu, chuẩn bị phương tiện đưa các chú bò về trại an toàn. XTH gửi hình ảnh tác nghiệp tại cảng.