• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu Bò Úc DAREEN cảng Cá HP

Tầu Bò Úc DAREEN cảng Cá HP

Ngày: 15-06-2019 | Lượt xem: 352

Vận chuyển 15/06/2019

Xem thêm
Tầu Bò OCEAN UTE cảng Chùa Vẽ

Tầu Bò OCEAN UTE cảng Chùa Vẽ

Ngày: 13-06-2019 | Lượt xem: 461

Vận chuyển 12/06/2019

Xem thêm
Tầu ARIS T ngô cảng Cái Lân

Tầu ARIS T ngô cảng Cái Lân

Ngày: 04-06-2019 | Lượt xem: 451

Vận chuyển 03/06/2019

Xem thêm
Tầu YANNIS GORGIAS ngô cảng CICT

Tầu YANNIS GORGIAS ngô cảng CICT

Ngày: 03-06-2019 | Lượt xem: 383

Vận chuyển 03/06/2019

Xem thêm
Tầu AQUAVITA SUN ngô cảng Cái Lân

Tầu AQUAVITA SUN ngô cảng Cái Lân

Ngày: 30-05-2019 | Lượt xem: 481

Vận chuyển 30/05/2019

Xem thêm
Tầu STAR NICOLE  khô đậu cảng Cái Lân

Tầu STAR NICOLE khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 29-05-2019 | Lượt xem: 474

Vận chuyển 29/05/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GRAYMEN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GRAYMEN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 29-05-2019 | Lượt xem: 402

Vận chuyển 29/05/2019

Xem thêm
Tầu BACCO khô đậu, lúa mỳ cảng Cái Lân

Tầu BACCO khô đậu, lúa mỳ cảng Cái Lân

Ngày: 21-05-2019 | Lượt xem: 420

.

Xem thêm
Tầu Royal Hope ngô cảng Cái Lân

Tầu Royal Hope ngô cảng Cái Lân

Ngày: 17-05-2019 | Lượt xem: 505

.Vận chuyển 23/05/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc DAREEN cảng Cá HP

Tầu Bò Úc DAREEN cảng Cá HP

Ngày: 17-05-2019 | Lượt xem: 358

Vận chuyển 17/05/2019

Xem thêm