• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu Medusa khô đậu cảng Cái Lân

Tầu Medusa khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 13-04-2019 | Lượt xem: 418

Vận chuyển 13/04/2019

Xem thêm
Tầu Limnionas Ngô + Khô Đậu cảng CICT

Tầu Limnionas Ngô + Khô Đậu cảng CICT

Ngày: 02-04-2019 | Lượt xem: 506

Vận chuyển 02/04/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Chùa Vẽ HP

Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Chùa Vẽ HP

Ngày: 01-04-2019 | Lượt xem: 563

Vận chuyển 01/04/2019

Xem thêm
Tầu Buenos Aires Khô Đậu cảng Cái Lân

Tầu Buenos Aires Khô Đậu cảng Cái Lân

Ngày: 30-03-2019 | Lượt xem: 473

Vận chuyển 30/03/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 30-03-2019 | Lượt xem: 454

Vận Chuyển 29/03/2019

Xem thêm
Tầu STAR LYDIA Ngô + Khô Đậu cảng Cái Lân

Tầu STAR LYDIA Ngô + Khô Đậu cảng Cái Lân

Ngày: 27-03-2019 | Lượt xem: 421

Vận chuyển ngày 26/03/2019

Xem thêm
Tàu OSAKA khô đậu cảng CICT

Tàu OSAKA khô đậu cảng CICT

Ngày: 30-01-2019 | Lượt xem: 597

Vận chuyển 29/01/2019

Xem thêm
Tàu EXPLORER ASIA Ngô cảng CICT

Tàu EXPLORER ASIA Ngô cảng CICT

Ngày: 25-01-2019 | Lượt xem: 618

Vận chuyển ngày 25/01/2019

Xem thêm
Tầu NAVIOS TAURUS Ngô cảng Cái Lân

Tầu NAVIOS TAURUS Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 23-01-2019 | Lượt xem: 475

Vận chuyển 22/01/2019

Xem thêm
Tàu Concordia Ngô + Khô Đậu cảng CICT

Tàu Concordia Ngô + Khô Đậu cảng CICT

Ngày: 18-01-2019 | Lượt xem: 859

Vẫn chuyển 17/01/2019

Xem thêm