• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Hai tầu bò Úc Greyman và Girolando cập cảng HP

Ngày đăng: 29/10/2019 | Lượt xem: 247

Vận Chuyển 25-26/10/2019

Hai tầu bò úc Greyman và Girolando cảng HP ngày 25-26/10/2019. Hoàn tất thủ tục Hải Quan - Kiểm Dịch, cùng cảng tác nghiệp các thao tác kê cầu, chuẩn bị phương tiện đưa các chú bò về trại an toàn. XTH gửi hình ảnh tác nghiệp tại cảng.