• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu Aphrodite L Ngô cảng Cái Lân

Tầu Aphrodite L Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 17-01-2019 | Lượt xem: 816

Vận chuyển 17/01/2019

Xem thêm
Tầu Trâu + Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Chùa Vẽ HP

Tầu Trâu + Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Chùa Vẽ HP

Ngày: 09-01-2019 | Lượt xem: 906

Vận chuyển 09/01/2019

Xem thêm
Tầu Bò GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 08-01-2019 | Lượt xem: 888

Vận chuyển 08/01/2019

Xem thêm
Tầu Aquila Ocean khô đậu cảng CICT

Tầu Aquila Ocean khô đậu cảng CICT

Ngày: 02-01-2019 | Lượt xem: 847

Vận chuyển 02/01/2019

Xem thêm
Tầu ALPHA PROGRESS Ngô cảng Cái Lân

Tầu ALPHA PROGRESS Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 25-12-2018 | Lượt xem: 579

Vận chuyển 24/12/2018

Xem thêm
Tầu Bò DAREEN cảng Cá HP

Tầu Bò DAREEN cảng Cá HP

Ngày: 24-12-2018 | Lượt xem: 671

Vận chuyển 24/12/2018

Xem thêm
Tầu bò MV Dareen cảng Chùa Vẽ

Tầu bò MV Dareen cảng Chùa Vẽ

Ngày: 20-12-2018 | Lượt xem: 541

Vận chuyển 20/12/2018

Xem thêm
Tầu THOR INSUVI khô đậu cảng Cái Lân

Tầu THOR INSUVI khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 20-12-2018 | Lượt xem: 586

Vận chuyển 20/12/2018

Xem thêm
Tầu KARLOVASI ngô cảng Cái Lân

Tầu KARLOVASI ngô cảng Cái Lân

Ngày: 19-12-2018 | Lượt xem: 435

Vận chuyển 19/12/2018

Xem thêm
Tầu Bò GREYMAN EXPRESS cảng cá Hải Phòng

Tầu Bò GREYMAN EXPRESS cảng cá Hải Phòng

Ngày: 17-12-2018 | Lượt xem: 483

Vận chuyển 17/12/2018

Xem thêm