• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tàu NAVIOS AMITIE khô đậu cảng Cái Lân

Tàu NAVIOS AMITIE khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 17-07-2019 | Lượt xem: 504

Vận chuyển 16/07/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc DAREEN và FINOLA cảng Cá HP

Tầu Bò Úc DAREEN và FINOLA cảng Cá HP

Ngày: 16-07-2019 | Lượt xem: 428

Vận chuyển 11/07/2019

Xem thêm
Tầu ORATORIO khô đậu + lúa mỳ cảng Cái Lân

Tầu ORATORIO khô đậu + lúa mỳ cảng Cái Lân

Ngày: 05-07-2019 | Lượt xem: 443

Vận chuyển 05/07/2019

Xem thêm
Giảm tải 2 tầu tôn cuộn Vinalines Brave và Lucky Vịnh Hạ Long

Giảm tải 2 tầu tôn cuộn Vinalines Brave và Lucky Vịnh Hạ Long

Ngày: 01-07-2019 | Lượt xem: 616

Vận chuyển 01/07/2019

Xem thêm
Tàu Bò + Trâu GUDALI EXPRESS cảng Chùa Vẽ - HP

Tàu Bò + Trâu GUDALI EXPRESS cảng Chùa Vẽ - HP

Ngày: 29-06-2019 | Lượt xem: 622

vận chuyển 29/06/2019

Xem thêm
Tầu ORMOR ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Tầu ORMOR ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 28-06-2019 | Lượt xem: 386

Vận chuyển 27/06/2019

Xem thêm
Tàu KESARIA khô đậu, đỗ tương cảng Cái Lân

Tàu KESARIA khô đậu, đỗ tương cảng Cái Lân

Ngày: 26-06-2019 | Lượt xem: 437

Vận chuyển 26/06/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GRAYMAN EXSPESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GRAYMAN EXSPESS cảng Cá HP

Ngày: 24-06-2019 | Lượt xem: 490

Vận chuyển 24/06/2019

Xem thêm
Tàu BRAVEHEART khô đậu  cảng CICT

Tàu BRAVEHEART khô đậu cảng CICT

Ngày: 18-06-2019 | Lượt xem: 380

Vận chuyển 17/06/2019

Xem thêm
Tầu Bottiglieri cảng Cái Lân

Tầu Bottiglieri cảng Cái Lân

Ngày: 18-06-2019 | Lượt xem: 383

vận chuyển 17/06/2019

Xem thêm