• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Hai Tầu Bò Úc GREYMAN và GIROLANDO cảng Cá + Hoàng Diệu

Ngày đăng: 18/11/2019 | Lượt xem: 488

Vận chuyển 17/11/2019