• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu Cosmar Ngô cảng Cái Lân

Tầu Cosmar Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 29-10-2019 | Lượt xem: 302

Vận chuyển 28/10/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 15-10-2019 | Lượt xem: 262

Vận chuyển 15/10/2019 

Xem thêm
Tàu BELGRANO Ngô + Khô đậu cảng CICT

Tàu BELGRANO Ngô + Khô đậu cảng CICT

Ngày: 15-10-2019 | Lượt xem: 312

Vận chuyển 15/10/2019

Xem thêm
Tổng hợp khai thác cảng XTH

Tổng hợp khai thác cảng XTH

Ngày: 11-10-2019 | Lượt xem: 304

Vận chuyển từ 04-11/10/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 03-10-2019 | Lượt xem: 526

Vận Chuyển 03/10/2019

Xem thêm
Tàu ngô THREE  SASKIAR cảng CICT

Tàu ngô THREE SASKIAR cảng CICT

Ngày: 03-10-2019 | Lượt xem: 295

Vận chuyển 01/10/2019

Xem thêm
Tầu Europa Graeca tới vùng neo Hạ Lon

Tầu Europa Graeca tới vùng neo Hạ Lon

Ngày: 03-10-2019 | Lượt xem: 393

Ngày 02/10/2019

Xem thêm
Tầu ADAM I Ngô cảng CICT

Tầu ADAM I Ngô cảng CICT

Ngày: 27-09-2019 | Lượt xem: 298

Vận Chuyển 27/09/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 27-09-2019 | Lượt xem: 313

Vận Chuyển 22/09/2019

Xem thêm
SEA HARMONY và JO JI MARU ngô cảng Cái Lân

SEA HARMONY và JO JI MARU ngô cảng Cái Lân

Ngày: 22-09-2019 | Lượt xem: 307

Vẫn chuyển 22/09/2019

Xem thêm