• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng hợp Tầu nông sản Cảng Cái Lân - CICT

Tổng hợp Tầu nông sản Cảng Cái Lân - CICT

Ngày: 18-09-2019 | Lượt xem: 318

Vẫn chuyển 01-15/09/2019

Xem thêm
Vận chuyển Bò Úc Cảng Cá + Hoàng Diệu HP

Vận chuyển Bò Úc Cảng Cá + Hoàng Diệu HP

Ngày: 17-09-2019 | Lượt xem: 400

Vận Chuyển 12-13-14/09/2019

Xem thêm
Tổng hợp Tầu nông sản Cảng Cái Lân - CICT

Tổng hợp Tầu nông sản Cảng Cái Lân - CICT

Ngày: 30-08-2019 | Lượt xem: 407

Vận Chuyển ngày 29/08/2019

Xem thêm
Tầu ATLANTIC & EVMAR Ngô + Khô Đậu Cảng CICT

Tầu ATLANTIC & EVMAR Ngô + Khô Đậu Cảng CICT

Ngày: 22-08-2019 | Lượt xem: 418

Vận chuyển 22/08/2019

Xem thêm
Chiến dịch vận chuyển Bò Úc Cảng Cá + Hoàng Diệu HP

Chiến dịch vận chuyển Bò Úc Cảng Cá + Hoàng Diệu HP

Ngày: 22-08-2019 | Lượt xem: 437

Vận chuyển 17-22/08/2019

Xem thêm
Tầu HAMBURG Khô Đậu cảng Cái Lân

Tầu HAMBURG Khô Đậu cảng Cái Lân

Ngày: 12-08-2019 | Lượt xem: 519

Vận chuyển 12/08/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GANADO và FINOLA cảng Chùa Vẽ HP

Tầu Bò Úc GANADO và FINOLA cảng Chùa Vẽ HP

Ngày: 05-08-2019 | Lượt xem: 425

Vận chuyển 04/08/2019

Xem thêm
Tổng hợp tầu ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Tổng hợp tầu ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 31-07-2019 | Lượt xem: 493

Cập nhật 31/07/2019

Xem thêm
Tầu Alkimos ngô cảng Cái Lân

Tầu Alkimos ngô cảng Cái Lân

Ngày: 22-07-2019 | Lượt xem: 389

Ngày 22/07/2019

Xem thêm
Tầu SPITHA ngô cảng Cái Lân

Tầu SPITHA ngô cảng Cái Lân

Ngày: 18-07-2019 | Lượt xem: 426

Vận chuyển 13/07/2019

Xem thêm