• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu Wanisa Ngô cảng Cái Lân

Ngày đăng: 04/11/2019 | Lượt xem: 178

Vận chuyển 04/11/2019

Tầu Wanisa cập cầu 6 cảng Cái Lân ngày 04/11/2019.