• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Hai Tầu Bò Úc GREYMAN và GIROLANDO cảng Cá + Hoàng Diệu

Hai Tầu Bò Úc GREYMAN và GIROLANDO cảng Cá + Hoàng Diệu

Ngày: 18-11-2019 | Lượt xem: 232

Vận chuyển 17/11/2019

Xem thêm
Hai Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS và DAREEN cảng Cá HP

Hai Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS và DAREEN cảng Cá HP

Ngày: 12-11-2019 | Lượt xem: 192

Vận chuyển 08-11/11/2019

Xem thêm
Tàu SEA PEGASUS ngô cảng CICT

Tàu SEA PEGASUS ngô cảng CICT

Ngày: 11-11-2019 | Lượt xem: 225

Vận chuyển 09/11/2019

Xem thêm
Tầu Wanisa Ngô cảng Cái Lân

Tầu Wanisa Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 04-11-2019 | Lượt xem: 168

Vận chuyển 04/11/2019

Xem thêm
Tầu ALKIMOS Ngô + Khô Đậu Cảng CICT

Tầu ALKIMOS Ngô + Khô Đậu Cảng CICT

Ngày: 31-10-2019 | Lượt xem: 143

Vận chuyển 01/11/2019

Xem thêm
Hai tầu bò Úc Greyman và Girolando cập cảng HP

Hai tầu bò Úc Greyman và Girolando cập cảng HP

Ngày: 29-10-2019 | Lượt xem: 230

Vận Chuyển 25-26/10/2019

Xem thêm
Tầu Cosmar Ngô cảng Cái Lân

Tầu Cosmar Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 29-10-2019 | Lượt xem: 202

Vận chuyển 28/10/2019

Xem thêm
Khám sức khỏe định kỳ lần 2 năm 2019

Khám sức khỏe định kỳ lần 2 năm 2019

Ngày: 25-10-2019 | Lượt xem: 442

Ngày 22/10/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 15-10-2019 | Lượt xem: 169

Vận chuyển 15/10/2019 

Xem thêm
Tàu BELGRANO Ngô + Khô đậu cảng CICT

Tàu BELGRANO Ngô + Khô đậu cảng CICT

Ngày: 15-10-2019 | Lượt xem: 199

Vận chuyển 15/10/2019

Xem thêm