• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Tầu Darya Jyoti Ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Tầu Darya Jyoti Ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 16-05-2019 | Lượt xem: 252

Vận chuyển 16/05/2019

Xem thêm
Những điều nhân viên muốn nhưng không nói với sếp

Những điều nhân viên muốn nhưng không nói với sếp

Ngày: 14-05-2019 | Lượt xem: 934

Tiền lương, tiền thưởng chưa phải là những thứ mà nhân viên trông đợi nhất. Khi được tăng lương chưa chắc nhân viên đã làm việc với thành tích cao hơn.

Xem thêm
Tầu Antiparos ngô cảng CICT

Tầu Antiparos ngô cảng CICT

Ngày: 08-05-2019 | Lượt xem: 279

Vận chuyển 07/05/2019

Xem thêm
Tầu Trâu SHORTHORN EXPRESS cảng Chùa Vẽ

Tầu Trâu SHORTHORN EXPRESS cảng Chùa Vẽ

Ngày: 04-05-2019 | Lượt xem: 354

Vận chuyển 03/05/2019

Xem thêm
Tầu Huayang Dream ngô cảng Cái Lân

Tầu Huayang Dream ngô cảng Cái Lân

Ngày: 02-05-2019 | Lượt xem: 322

Vạn chuyển 02/05/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GANADO EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GANADO EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 02-05-2019 | Lượt xem: 351

Vận chuyển 30/04/2019

Xem thêm
Tầu Santa cruz ngô cảng CICT

Tầu Santa cruz ngô cảng CICT

Ngày: 24-04-2019 | Lượt xem: 310

Vận chuyển 23/04/2019

Xem thêm
Tàu bò úc OCEAN UTE cảng Chùa Vẽ

Tàu bò úc OCEAN UTE cảng Chùa Vẽ

Ngày: 22-04-2019 | Lượt xem: 349

Vận Chuyển 20/04/19

Xem thêm
Hình ảnh xe XTH trả hàng tại nhà máy

Hình ảnh xe XTH trả hàng tại nhà máy

Ngày: 19-04-2019 | Lượt xem: 321

Hoạt động 19/04/2019

Xem thêm
Tầu Nord Destiny Ngô cảng Cái Lân

Tầu Nord Destiny Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 17-04-2019 | Lượt xem: 326

Vận chuyển 17/04/2019

Xem thêm