• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Tầu Medusa khô đậu cảng Cái Lân

Tầu Medusa khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 13-04-2019 | Lượt xem: 311

Vận chuyển 13/04/2019

Xem thêm
Tầu Limnionas Ngô + Khô Đậu cảng CICT

Tầu Limnionas Ngô + Khô Đậu cảng CICT

Ngày: 02-04-2019 | Lượt xem: 372

Vận chuyển 02/04/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Chùa Vẽ HP

Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Chùa Vẽ HP

Ngày: 01-04-2019 | Lượt xem: 370

Vận chuyển 01/04/2019

Xem thêm
Tầu Buenos Aires Khô Đậu cảng Cái Lân

Tầu Buenos Aires Khô Đậu cảng Cái Lân

Ngày: 30-03-2019 | Lượt xem: 356

Vận chuyển 30/03/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 30-03-2019 | Lượt xem: 346

Vận Chuyển 29/03/2019

Xem thêm
Tầu STAR LYDIA Ngô + Khô Đậu cảng Cái Lân

Tầu STAR LYDIA Ngô + Khô Đậu cảng Cái Lân

Ngày: 27-03-2019 | Lượt xem: 326

Vận chuyển ngày 26/03/2019

Xem thêm
Tàu OSAKA khô đậu cảng CICT

Tàu OSAKA khô đậu cảng CICT

Ngày: 30-01-2019 | Lượt xem: 440

Vận chuyển 29/01/2019

Xem thêm
Tàu EXPLORER ASIA Ngô cảng CICT

Tàu EXPLORER ASIA Ngô cảng CICT

Ngày: 25-01-2019 | Lượt xem: 465

Vận chuyển ngày 25/01/2019

Xem thêm
Tầu NAVIOS TAURUS Ngô cảng Cái Lân

Tầu NAVIOS TAURUS Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 23-01-2019 | Lượt xem: 376

Vận chuyển 22/01/2019

Xem thêm
Tàu Concordia Ngô + Khô Đậu cảng CICT

Tàu Concordia Ngô + Khô Đậu cảng CICT

Ngày: 18-01-2019 | Lượt xem: 567

Vẫn chuyển 17/01/2019

Xem thêm