• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Tầu Aphrodite L Ngô cảng Cái Lân

Tầu Aphrodite L Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 17-01-2019 | Lượt xem: 516

Vận chuyển 17/01/2019

Xem thêm
Khám Sức Khỏe Định Kỳ

Khám Sức Khỏe Định Kỳ

Ngày: 11-01-2019 | Lượt xem: 1025

Ngày 11/01/2019

Xem thêm
Tầu Trâu + Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Chùa Vẽ HP

Tầu Trâu + Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Chùa Vẽ HP

Ngày: 09-01-2019 | Lượt xem: 609

Vận chuyển 09/01/2019

Xem thêm
Tầu Bò GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 08-01-2019 | Lượt xem: 568

Vận chuyển 08/01/2019

Xem thêm
Tầu Aquila Ocean khô đậu cảng CICT

Tầu Aquila Ocean khô đậu cảng CICT

Ngày: 02-01-2019 | Lượt xem: 510

Vận chuyển 02/01/2019

Xem thêm
Tầu ALPHA PROGRESS Ngô cảng Cái Lân

Tầu ALPHA PROGRESS Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 25-12-2018 | Lượt xem: 431

Vận chuyển 24/12/2018

Xem thêm
Tầu Bò DAREEN cảng Cá HP

Tầu Bò DAREEN cảng Cá HP

Ngày: 24-12-2018 | Lượt xem: 522

Vận chuyển 24/12/2018

Xem thêm
Tầu bò MV Dareen cảng Chùa Vẽ

Tầu bò MV Dareen cảng Chùa Vẽ

Ngày: 20-12-2018 | Lượt xem: 431

Vận chuyển 20/12/2018

Xem thêm
Tầu THOR INSUVI khô đậu cảng Cái Lân

Tầu THOR INSUVI khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 20-12-2018 | Lượt xem: 465

Vận chuyển 20/12/2018

Xem thêm
Tầu KARLOVASI ngô cảng Cái Lân

Tầu KARLOVASI ngô cảng Cái Lân

Ngày: 19-12-2018 | Lượt xem: 356

Vận chuyển 19/12/2018

Xem thêm