• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Tổng hợp khai thác cảng XTH

Tổng hợp khai thác cảng XTH

Ngày: 11-10-2019 | Lượt xem: 188

Vận chuyển từ 04-11/10/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 03-10-2019 | Lượt xem: 355

Vận Chuyển 03/10/2019

Xem thêm
Tàu ngô THREE  SASKIAR cảng CICT

Tàu ngô THREE SASKIAR cảng CICT

Ngày: 03-10-2019 | Lượt xem: 193

Vận chuyển 01/10/2019

Xem thêm
Tầu Europa Graeca tới vùng neo Hạ Lon

Tầu Europa Graeca tới vùng neo Hạ Lon

Ngày: 03-10-2019 | Lượt xem: 241

Ngày 02/10/2019

Xem thêm
Tầu ADAM I Ngô cảng CICT

Tầu ADAM I Ngô cảng CICT

Ngày: 27-09-2019 | Lượt xem: 183

Vận Chuyển 27/09/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 27-09-2019 | Lượt xem: 195

Vận Chuyển 22/09/2019

Xem thêm
SEA HARMONY và JO JI MARU ngô cảng Cái Lân

SEA HARMONY và JO JI MARU ngô cảng Cái Lân

Ngày: 22-09-2019 | Lượt xem: 211

Vẫn chuyển 22/09/2019

Xem thêm
Tổng hợp Tầu nông sản Cảng Cái Lân - CICT

Tổng hợp Tầu nông sản Cảng Cái Lân - CICT

Ngày: 18-09-2019 | Lượt xem: 206

Vẫn chuyển 01-15/09/2019

Xem thêm
Vận chuyển Bò Úc Cảng Cá + Hoàng Diệu HP

Vận chuyển Bò Úc Cảng Cá + Hoàng Diệu HP

Ngày: 17-09-2019 | Lượt xem: 248

Vận Chuyển 12-13-14/09/2019

Xem thêm
Tổng hợp Tầu nông sản Cảng Cái Lân - CICT

Tổng hợp Tầu nông sản Cảng Cái Lân - CICT

Ngày: 30-08-2019 | Lượt xem: 298

Vận Chuyển ngày 29/08/2019

Xem thêm