• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Ngày đăng: 24/12/2019 | Lượt xem: 591

Vận chuyển 21/12/2019

Liên tục ba tầu Bò úc cập cảng Hải Phòng OCEAN UTE - GREYMAN EXPRESS - GELBRAY EXPRESS. Hoàn tất các thủ tục cần thiết Hải Quan và Kiểm Dịch. Xuân Trường Hai tổng lực giải phóng nhanh nhất đưa Bò về Trại an toàn. XTH gửi một số hình ảnh tác nghiệp tại hiện trường.