• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Tầu Bò Úc DAREEN và FINOLA cảng Cá HP

Tầu Bò Úc DAREEN và FINOLA cảng Cá HP

Ngày: 16-07-2019 | Lượt xem: 290

Vận chuyển 11/07/2019

Xem thêm
Tầu ORATORIO khô đậu + lúa mỳ cảng Cái Lân

Tầu ORATORIO khô đậu + lúa mỳ cảng Cái Lân

Ngày: 05-07-2019 | Lượt xem: 330

Vận chuyển 05/07/2019

Xem thêm
Giảm tải 2 tầu tôn cuộn Vinalines Brave và Lucky Vịnh Hạ Long

Giảm tải 2 tầu tôn cuộn Vinalines Brave và Lucky Vịnh Hạ Long

Ngày: 01-07-2019 | Lượt xem: 459

Vận chuyển 01/07/2019

Xem thêm
Tàu Bò + Trâu GUDALI EXPRESS cảng Chùa Vẽ - HP

Tàu Bò + Trâu GUDALI EXPRESS cảng Chùa Vẽ - HP

Ngày: 29-06-2019 | Lượt xem: 374

vận chuyển 29/06/2019

Xem thêm
Tầu ORMOR ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Tầu ORMOR ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 28-06-2019 | Lượt xem: 275

Vận chuyển 27/06/2019

Xem thêm
Tàu KESARIA khô đậu, đỗ tương cảng Cái Lân

Tàu KESARIA khô đậu, đỗ tương cảng Cái Lân

Ngày: 26-06-2019 | Lượt xem: 300

Vận chuyển 26/06/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GRAYMAN EXSPESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GRAYMAN EXSPESS cảng Cá HP

Ngày: 24-06-2019 | Lượt xem: 326

Vận chuyển 24/06/2019

Xem thêm
Tàu BRAVEHEART khô đậu  cảng CICT

Tàu BRAVEHEART khô đậu cảng CICT

Ngày: 18-06-2019 | Lượt xem: 275

Vận chuyển 17/06/2019

Xem thêm
Tầu Bottiglieri cảng Cái Lân

Tầu Bottiglieri cảng Cái Lân

Ngày: 18-06-2019 | Lượt xem: 294

vận chuyển 17/06/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc DAREEN cảng Cá HP

Tầu Bò Úc DAREEN cảng Cá HP

Ngày: 15-06-2019 | Lượt xem: 248

Vận chuyển 15/06/2019

Xem thêm