• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

TIỆC TẤT NIÊN CTY XUÂN TRƯỜNG HAI

TIỆC TẤT NIÊN CTY XUÂN TRƯỜNG HAI

Ngày: 21-01-2020 | Lượt xem: 379

Ngày 20/01/2020

Xem thêm
Tầu bò úc DAREEN Cảng Cá HP

Tầu bò úc DAREEN Cảng Cá HP

Ngày: 18-01-2020 | Lượt xem: 133

Vận Chuyển 18/01/2020

Xem thêm
Hai tầu ROSCO POPLAR + CAP FERRAT Ngô và Khô Đậu Cảng CICT

Hai tầu ROSCO POPLAR + CAP FERRAT Ngô và Khô Đậu Cảng CICT

Ngày: 18-01-2020 | Lượt xem: 153

Vận Chuyển 12/01/2020

Xem thêm
Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Ngày: 09-01-2020 | Lượt xem: 218

Vận chuyển 08/01/2020

Xem thêm
Tầu bò úc GALLOWAY EXPRESS Cảng Cá HP

Tầu bò úc GALLOWAY EXPRESS Cảng Cá HP

Ngày: 30-12-2019 | Lượt xem: 196

Vận Chuyển 29/12/2019

Xem thêm
Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Ngày: 24-12-2019 | Lượt xem: 524

Vận chuyển 21/12/2019

Xem thêm
Tầu OCEAN ROSEMARY Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Tầu OCEAN ROSEMARY Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Ngày: 05-12-2019 | Lượt xem: 240

Vận chuyển 03/12/2019

Xem thêm
Tầu bò úc JAWAN cảng Cá HP

Tầu bò úc JAWAN cảng Cá HP

Ngày: 03-12-2019 | Lượt xem: 212

Vận chuyển 02/12/2019

Xem thêm
Hai tầu nông sản MYRTO và ROYAL FORWARD cập cảng Cái Lân

Hai tầu nông sản MYRTO và ROYAL FORWARD cập cảng Cái Lân

Ngày: 29-11-2019 | Lượt xem: 268

Vận chuyển 29/11/2019

Xem thêm
Hai Tầu Nông Sản CANOLA và AVALON Cảng Cái Lân

Hai Tầu Nông Sản CANOLA và AVALON Cảng Cái Lân

Ngày: 18-11-2019 | Lượt xem: 213

Vận chuyển 14/11/2019

Xem thêm