• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc tháng 02/2020

Ngày đăng: 20/02/2020 | Lượt xem: 582

Cập nhật tầu bò tháng 02/2020

Tầu Bò úc cập cảng Hải Phòng GREYMAN EXPRESS - GLOUCESTER EXPRESS - GALLOWAY EXPESS - DAREEN. Hoàn tất các thủ tục cần thiết Hải Quan và Kiểm Dịch. Xuân Trường Hai tổng lực giải phóng nhanh nhất đưa Bò về Trại an toàn. XTH gửi một số hình ảnh tác nghiệp tại hiện trường.

Vận chuyển 20/02/2020

Vận chuyển 19/02/2020

Vận Chuyển 08/02/2020

Vận chuyển 06/02/2020