• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Hai tầu ROSCO POPLAR + CAP FERRAT Ngô và Khô Đậu Cảng CICT

Ngày đăng: 18/01/2020 | Lượt xem: 163

Vận Chuyển 12/01/2020

Hai tầu nông sản ROSCO POPLAR + CAP FERRAT  CICT ngày 12/01/2020. Tàu hoàn tất các thủ tục hải quan, Khai thác đưa hàng về các nhà máy thức ăn chăn nuôi.