• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Ngày đăng: 09/01/2020 | Lượt xem: 256

Vận chuyển 08/01/2020

Hai tầu Bò Úc đầu tiên của năm 2020. JAWAN và GANADO EXPRESS đã cập cảng Cá, Hoàng Diệu HP. Hoàn tất các thủ tục cần thiết Hải Quan và Kiểm Dịch. Xuân Trường Hai tổng lực giải phóng nhanh nhất đưa Bò về Trại an toàn. XTH gửi một số hình ảnh tác nghiệp tại hiện trường.