• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu ARCHON Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Ngày đăng: 05/02/2020 | Lượt xem: 221

Vận chuyển 01/02/2020

Tầu ARCHON Ngô + Khô Đậu hoàn tất giảm tải cập cảng Cái Lân ngày 01/02/2020.