• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 03.2020

Ngày đăng: 17/03/2020 | Lượt xem: 441

Cập nhật tầu nông sản tháng 03/2020

Tầu nông sản về cảng Cái Lân và CICT Quảng Ninh SILVICULTURE - NORD DRACO

Vận chuyển khô đậu tầu SILVICULTURE ngày 08/03/2020.