• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 03/2020

Ngày đăng: 27/03/2020 | Lượt xem: 505

Cập nhật tầu bò tháng 03/2020

Tầu Bò úc cập cảng Hải Phòng và Cái Lân Quảng Ninh GREYMAN EXPRESS - GLOUCESTER EXPRESS - DAREEN - SHORTHORN - OCEAN UTE - YANGTZE HARMONY Hoàn tất các thủ tục cần thiết Hải Quan và Kiểm Dịch. Xuân Trường Hai tổng lực giải phóng nhanh nhất đưa Bò về Trại an toàn. XTH gửi một số hình ảnh tác nghiệp tại hiện trường.

Vận chuyển 27.03.2020 Cảng Hoàng Diệu - HP

Vận chuyển 24.03.2020 Cảng Cá - HP

Vận chuyển 18/03/2020 Cảng Cá - HP

Vận chuyển 16/03/2020 Cảng Cái Lân - QN

Vận chuyển 06/03/2020 Cảng Cá - HP

Vận chuyển 02/03/2020