• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 05.2020

Ngày đăng: 30/05/2020 | Lượt xem: 327

Cập nhật tầu nông sản tháng 05/2020

Tầu nông sản về cảng Cái Lân và CICT Quảng Ninh TUO FU 8 - LIMNIONAS - ARCHON - PETALON - ALKIMOS.

1/ Vận chuyển khô đậu tầu TUO FU 8 ngày 05/05/2020.

2/ Vận chuyển Ngô, khô đậu tầu LIMNIONAS ngày 17/05/2020.

3/ Vận chuyển Ngô tầu ARCHON ngày 21/05/2020.

4/ Vận chuyển Ngô tầu PETALON ngày 26/05/2020.

5/ Vận chuyển Ngô tầu ALKIMOS ngày 30/05/2020.