• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Tầu STAR NICOLE  khô đậu cảng Cái Lân

Tầu STAR NICOLE khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 29-05-2019 | Lượt xem: 940

Vận chuyển 29/05/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GRAYMEN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GRAYMEN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 29-05-2019 | Lượt xem: 780

Vận chuyển 29/05/2019

Xem thêm
Tầu BACCO khô đậu, lúa mỳ cảng Cái Lân

Tầu BACCO khô đậu, lúa mỳ cảng Cái Lân

Ngày: 21-05-2019 | Lượt xem: 839

.

Xem thêm
Tầu Royal Hope ngô cảng Cái Lân

Tầu Royal Hope ngô cảng Cái Lân

Ngày: 17-05-2019 | Lượt xem: 910

.Vận chuyển 23/05/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc DAREEN cảng Cá HP

Tầu Bò Úc DAREEN cảng Cá HP

Ngày: 17-05-2019 | Lượt xem: 761

Vận chuyển 17/05/2019

Xem thêm
Tầu Sakizaya Glory khô đậu, lúa mỳ cảng CICT

Tầu Sakizaya Glory khô đậu, lúa mỳ cảng CICT

Ngày: 17-05-2019 | Lượt xem: 934

Vận chuyển 17/05/2019

Xem thêm
Tầu Darya Jyoti Ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Tầu Darya Jyoti Ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 16-05-2019 | Lượt xem: 762

Vận chuyển 16/05/2019

Xem thêm
Những điều nhân viên muốn nhưng không nói với sếp

Những điều nhân viên muốn nhưng không nói với sếp

Ngày: 14-05-2019 | Lượt xem: 2922

Tiền lương, tiền thưởng chưa phải là những thứ mà nhân viên trông đợi nhất. Khi được tăng lương chưa chắc nhân viên đã làm việc với thành tích cao hơn.

Xem thêm
Tầu Antiparos ngô cảng CICT

Tầu Antiparos ngô cảng CICT

Ngày: 08-05-2019 | Lượt xem: 827

Vận chuyển 07/05/2019

Xem thêm
Tầu Trâu SHORTHORN EXPRESS cảng Chùa Vẽ

Tầu Trâu SHORTHORN EXPRESS cảng Chùa Vẽ

Ngày: 04-05-2019 | Lượt xem: 1022

Vận chuyển 03/05/2019

Xem thêm