• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Tầu Bò Úc GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 30-03-2019 | Lượt xem: 877

Vận Chuyển 29/03/2019

Xem thêm
Tầu STAR LYDIA Ngô + Khô Đậu cảng Cái Lân

Tầu STAR LYDIA Ngô + Khô Đậu cảng Cái Lân

Ngày: 27-03-2019 | Lượt xem: 820

Vận chuyển ngày 26/03/2019

Xem thêm
Tàu OSAKA khô đậu cảng CICT

Tàu OSAKA khô đậu cảng CICT

Ngày: 30-01-2019 | Lượt xem: 1073

Vận chuyển 29/01/2019

Xem thêm
Tàu EXPLORER ASIA Ngô cảng CICT

Tàu EXPLORER ASIA Ngô cảng CICT

Ngày: 25-01-2019 | Lượt xem: 1139

Vận chuyển ngày 25/01/2019

Xem thêm
Tầu NAVIOS TAURUS Ngô cảng Cái Lân

Tầu NAVIOS TAURUS Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 23-01-2019 | Lượt xem: 942

Vận chuyển 22/01/2019

Xem thêm
Tàu Concordia Ngô + Khô Đậu cảng CICT

Tàu Concordia Ngô + Khô Đậu cảng CICT

Ngày: 18-01-2019 | Lượt xem: 2020

Vẫn chuyển 17/01/2019

Xem thêm
Tầu Aphrodite L Ngô cảng Cái Lân

Tầu Aphrodite L Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 17-01-2019 | Lượt xem: 2008

Vận chuyển 17/01/2019

Xem thêm
Khám Sức Khỏe Định Kỳ

Khám Sức Khỏe Định Kỳ

Ngày: 11-01-2019 | Lượt xem: 1609

Ngày 11/01/2019

Xem thêm
Tầu Trâu + Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Chùa Vẽ HP

Tầu Trâu + Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Chùa Vẽ HP

Ngày: 09-01-2019 | Lượt xem: 2221

Vận chuyển 09/01/2019

Xem thêm
Tầu Bò GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 08-01-2019 | Lượt xem: 2222

Vận chuyển 08/01/2019

Xem thêm