• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Tầu ORMOR ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Tầu ORMOR ngô, khô đậu cảng Cái Lân

Ngày: 28-06-2019 | Lượt xem: 857

Vận chuyển 27/06/2019

Xem thêm
Tàu KESARIA khô đậu, đỗ tương cảng Cái Lân

Tàu KESARIA khô đậu, đỗ tương cảng Cái Lân

Ngày: 26-06-2019 | Lượt xem: 1086

Vận chuyển 26/06/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GRAYMAN EXSPESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GRAYMAN EXSPESS cảng Cá HP

Ngày: 24-06-2019 | Lượt xem: 894

Vận chuyển 24/06/2019

Xem thêm
Tàu BRAVEHEART khô đậu  cảng CICT

Tàu BRAVEHEART khô đậu cảng CICT

Ngày: 18-06-2019 | Lượt xem: 779

Vận chuyển 17/06/2019

Xem thêm
Tầu Bottiglieri cảng Cái Lân

Tầu Bottiglieri cảng Cái Lân

Ngày: 18-06-2019 | Lượt xem: 785

vận chuyển 17/06/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc DAREEN cảng Cá HP

Tầu Bò Úc DAREEN cảng Cá HP

Ngày: 15-06-2019 | Lượt xem: 796

Vận chuyển 15/06/2019

Xem thêm
Tầu Bò OCEAN UTE cảng Chùa Vẽ

Tầu Bò OCEAN UTE cảng Chùa Vẽ

Ngày: 13-06-2019 | Lượt xem: 1012

Vận chuyển 12/06/2019

Xem thêm
Tầu ARIS T ngô cảng Cái Lân

Tầu ARIS T ngô cảng Cái Lân

Ngày: 04-06-2019 | Lượt xem: 850

Vận chuyển 03/06/2019

Xem thêm
Tầu YANNIS GORGIAS ngô cảng CICT

Tầu YANNIS GORGIAS ngô cảng CICT

Ngày: 03-06-2019 | Lượt xem: 801

Vận chuyển 03/06/2019

Xem thêm
Tầu AQUAVITA SUN ngô cảng Cái Lân

Tầu AQUAVITA SUN ngô cảng Cái Lân

Ngày: 30-05-2019 | Lượt xem: 1009

Vận chuyển 30/05/2019

Xem thêm