• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 06/2020

Ngày đăng: 19/06/2020 | Lượt xem: 2943

Cập nhật tầu bò tháng 06/2020

Tầu Bò úc cập cảng Hải Phòng GLOUCESTER EXPRESS - JAWAN - DAREEN . Hoàn tất các thủ tục cần thiết Hải Quan và Kiểm Dịch. Xuân Trường Hai tổng lực giải phóng nhanh nhất đưa Bò về Trại an toàn. XTH gửi một số hình ảnh tác nghiệp tại hiện trường.

1/ Vận chuyển 01/06/2020 Hoàng Diệu - HP

2/ Vận chuyển 17/06/2020 Cảng Cái Lân

3/ Vận chuyển 19/06/2020 Cảng Cá - HP