• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Tầu ADAM I Ngô cảng CICT

Tầu ADAM I Ngô cảng CICT

Ngày: 27-09-2019 | Lượt xem: 732

Vận Chuyển 27/09/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 27-09-2019 | Lượt xem: 728

Vận Chuyển 22/09/2019

Xem thêm
SEA HARMONY và JO JI MARU ngô cảng Cái Lân

SEA HARMONY và JO JI MARU ngô cảng Cái Lân

Ngày: 22-09-2019 | Lượt xem: 716

Vẫn chuyển 22/09/2019

Xem thêm
Tổng hợp Tầu nông sản Cảng Cái Lân - CICT

Tổng hợp Tầu nông sản Cảng Cái Lân - CICT

Ngày: 18-09-2019 | Lượt xem: 732

Vẫn chuyển 01-15/09/2019

Xem thêm
Vận chuyển Bò Úc Cảng Cá + Hoàng Diệu HP

Vận chuyển Bò Úc Cảng Cá + Hoàng Diệu HP

Ngày: 17-09-2019 | Lượt xem: 814

Vận Chuyển 12-13-14/09/2019

Xem thêm
Tổng hợp Tầu nông sản Cảng Cái Lân - CICT

Tổng hợp Tầu nông sản Cảng Cái Lân - CICT

Ngày: 30-08-2019 | Lượt xem: 806

Vận Chuyển ngày 29/08/2019

Xem thêm
Tầu ATLANTIC & EVMAR Ngô + Khô Đậu Cảng CICT

Tầu ATLANTIC & EVMAR Ngô + Khô Đậu Cảng CICT

Ngày: 22-08-2019 | Lượt xem: 803

Vận chuyển 22/08/2019

Xem thêm
Chiến dịch vận chuyển Bò Úc Cảng Cá + Hoàng Diệu HP

Chiến dịch vận chuyển Bò Úc Cảng Cá + Hoàng Diệu HP

Ngày: 22-08-2019 | Lượt xem: 985

Vận chuyển 17-22/08/2019

Xem thêm
Tầu HAMBURG Khô Đậu cảng Cái Lân

Tầu HAMBURG Khô Đậu cảng Cái Lân

Ngày: 12-08-2019 | Lượt xem: 1115

Vận chuyển 12/08/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GANADO và FINOLA cảng Chùa Vẽ HP

Tầu Bò Úc GANADO và FINOLA cảng Chùa Vẽ HP

Ngày: 05-08-2019 | Lượt xem: 911

Vận chuyển 04/08/2019

Xem thêm