• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 09.2020

Ngày đăng: 03/09/2020 | Lượt xem: 2611

Cập nhật tầu nông sản tháng 09/2020

Tầu nông sản về cảng Cái Lân và CICT Quảng Ninh : LAGUNA SECA - SARAH H

1/ Vận chuyển ngô tầu LAGUNA SECA ngày 02/09/2020. 

2/ Vận chuyển ngô tầu SARAH H ngày 03/09/2020.