• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 08.2020

Ngày đăng: 30/08/2020 | Lượt xem: 3144

Cập nhật tầu nông sản tháng 08/2020

Tầu nông sản về cảng Cái Lân và CICT Quảng Ninh TAI KINGDOM - GEORGE H - DIANE - TRAMONTANA - STAR TRADER - STAR CALYPSO - DRAGON SKY - LEMESSOS WIND - SUMMER LADY - TAHO AUSTRALIA - NAMURA QUEEN - NAN MAY.

1/ Vận chuyển ngô tầu TAI KINGDOM ngày 01/08/2020. 

2/ Vận chuyển ngô, khô đậu tầu GEORGE H ngày  07/08/2020

3/ Vận chuyển khô đậu tầu DIANE ngày 07/08/2020

4/ Vận chuyển ngô tầu MvTRAMONTANA ngày 09/08/2020.

5/ Vận chuyển ngô, khô đậu tầu STAR TRADER ngày 11/08/2020

6/ Vận chuyển ngô tầu STAR CALYPSO ngày 12/08/2020. 

7/ Vận chuyển khô đậu tầu DRAGON SKY ngày 15/08/2020. 

8/ Vận chuyển khô đậu tầu LEMESSOS WIND ngày 20/08/2020. 

9/ Vận chuyển Ngô tầu SUMMER LADY ngày 23/08/2020.

10/ Vận chuyển Ngô, Khô đậu tầu TAHO AUSTRALIA ngày 23/08/2020.

11/ Vận chuyển Khô đậu tầu NAMURA QUEEN ngày 27/08/2020.

12/ Vận chuyển Ngô đậu tầu NAN MAY ngày 30/08/2020.