• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng Hợp Vận Chuyển Bò Úc tháng 07/2020

Ngày đăng: 18/07/2020 | Lượt xem: 2774

Cập nhật tầu bò tháng 07/2020

Tầu Bò úc cập cảng Hải Phòng GLOUCESTER EXPRESS - GREYMAN EXPRESS  . Hoàn tất các thủ tục cần thiết Hải Quan và Kiểm Dịch. Xuân Trường Hai tổng lực giải phóng nhanh nhất đưa Bò về Trại an toàn. XTH gửi một số hình ảnh tác nghiệp tại hiện trường

1/ Vận chuyển 07/07/2020 Cảng Cá - HP.

2/ Vận chuyển 17/07/2020 Cảng Cá - HP.