• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 07.2020

Ngày đăng: 29/07/2020 | Lượt xem: 2535

Cập nhật tầu nông sản tháng 07/2020

Tầu nông sản về cảng Cái Lân và CICT Quảng Ninh MISS SIMONA - KMAX RULER - KYOTO STAR - DIMITRIOS T - IOLCOS VISION - STAR DANAI - ALISIOS

1/ Vận chuyển ngô tầu MISS SIMONA ngày 02/07/2020. 

2/ Vận chuyển khô đậu tầu KMAX RULER ngày 06/07/2020. 

3/ Vận chuyển ngô tầu KYOTO STAR ngày 14/07/2020.

4/ Vận chuyển ngô, khô đậu tầu IOLCOS VISION ngày  21/07/2020.

5/ Vận chuyển ngô tầu DIMITRIOS  ngày 21/07/2020.

6/ Vận chuyển ngô tầu STAR DANAI ngày 22/07/2020.

7/ Vận chuyển ngô tầu ALISIOS ngày 29/07/2020.