• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 06.2020

Ngày đăng: 19/06/2020 | Lượt xem: 2699

Cập nhật tầu nông sản tháng 06/2020

Tầu nông sản về cảng Cái Lân và CICT Quảng Ninh ASL VENUT - SCARLET ROBIN - ANASTASIA K.- GOLDEN JAKE - VIGOR SW - GREAT ANIMATION

1/ Vận chuyển ngô tầu ASL VENUT ngày 04/06/2020. 

2/ Vận chuyển khô đậu tầu SCARLET ROBIN ngày 06/06/2020.

3/ Vận chuyển khô đậu tầu ANASTASIA  K ngày 08/06/2020.

4/ Vận chuyển ngô tầu GOLDEN JAKE ngày 13/06/2020.

5/ Vận chuyển ngô, khô đậu tầu VIGOR SW ngày 15/06/2020.

6/ Vận chuyển ngô, khô đậu tầu GREAT ANIMATION ngày 19/06/2020.