• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Tầu bò úc GALLOWAY EXPRESS Cảng Cá HP

Tầu bò úc GALLOWAY EXPRESS Cảng Cá HP

Ngày: 30-12-2019 | Lượt xem: 796

Vận Chuyển 29/12/2019

Xem thêm
Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Chiến Dịch Vận Chuyển Bò Úc Cảng Hoàng Diệu - Cảng Cá HP

Ngày: 24-12-2019 | Lượt xem: 1478

Vận chuyển 21/12/2019

Xem thêm
Tầu OCEAN ROSEMARY Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Tầu OCEAN ROSEMARY Ngô + Khô Đậu Cảng Cái Lân

Ngày: 05-12-2019 | Lượt xem: 810

Vận chuyển 03/12/2019

Xem thêm
Tầu bò úc JAWAN cảng Cá HP

Tầu bò úc JAWAN cảng Cá HP

Ngày: 03-12-2019 | Lượt xem: 814

Vận chuyển 02/12/2019

Xem thêm
Hai tầu nông sản MYRTO và ROYAL FORWARD cập cảng Cái Lân

Hai tầu nông sản MYRTO và ROYAL FORWARD cập cảng Cái Lân

Ngày: 29-11-2019 | Lượt xem: 904

Vận chuyển 29/11/2019

Xem thêm
Hai Tầu Nông Sản CANOLA và AVALON Cảng Cái Lân

Hai Tầu Nông Sản CANOLA và AVALON Cảng Cái Lân

Ngày: 18-11-2019 | Lượt xem: 791

Vận chuyển 14/11/2019

Xem thêm
Hai Tầu Bò Úc GREYMAN và GIROLANDO cảng Cá + Hoàng Diệu

Hai Tầu Bò Úc GREYMAN và GIROLANDO cảng Cá + Hoàng Diệu

Ngày: 18-11-2019 | Lượt xem: 889

Vận chuyển 17/11/2019

Xem thêm
Hai Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS và DAREEN cảng Cá HP

Hai Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS và DAREEN cảng Cá HP

Ngày: 12-11-2019 | Lượt xem: 812

Vận chuyển 08-11/11/2019

Xem thêm
Tàu SEA PEGASUS ngô cảng CICT

Tàu SEA PEGASUS ngô cảng CICT

Ngày: 11-11-2019 | Lượt xem: 769

Vận chuyển 09/11/2019

Xem thêm
Tầu Wanisa Ngô cảng Cái Lân

Tầu Wanisa Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 04-11-2019 | Lượt xem: 758

Vận chuyển 04/11/2019

Xem thêm