• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động

Hoạt động

Tầu ALKIMOS Ngô + Khô Đậu Cảng CICT

Tầu ALKIMOS Ngô + Khô Đậu Cảng CICT

Ngày: 31-10-2019 | Lượt xem: 685

Vận chuyển 01/11/2019

Xem thêm
Hai tầu bò Úc Greyman và Girolando cập cảng HP

Hai tầu bò Úc Greyman và Girolando cập cảng HP

Ngày: 29-10-2019 | Lượt xem: 863

Vận Chuyển 25-26/10/2019

Xem thêm
Tầu Cosmar Ngô cảng Cái Lân

Tầu Cosmar Ngô cảng Cái Lân

Ngày: 29-10-2019 | Lượt xem: 758

Vận chuyển 28/10/2019

Xem thêm
Khám sức khỏe định kỳ lần 2 năm 2019

Khám sức khỏe định kỳ lần 2 năm 2019

Ngày: 25-10-2019 | Lượt xem: 2871

Ngày 22/10/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 15-10-2019 | Lượt xem: 669

Vận chuyển 15/10/2019 

Xem thêm
Tàu BELGRANO Ngô + Khô đậu cảng CICT

Tàu BELGRANO Ngô + Khô đậu cảng CICT

Ngày: 15-10-2019 | Lượt xem: 698

Vận chuyển 15/10/2019

Xem thêm
Tổng hợp khai thác cảng XTH

Tổng hợp khai thác cảng XTH

Ngày: 11-10-2019 | Lượt xem: 740

Vận chuyển từ 04-11/10/2019

Xem thêm
Tầu Bò Úc GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Tầu Bò Úc GREYMAN EXPRESS cảng Cá HP

Ngày: 03-10-2019 | Lượt xem: 1111

Vận Chuyển 03/10/2019

Xem thêm
Tàu ngô THREE  SASKIAR cảng CICT

Tàu ngô THREE SASKIAR cảng CICT

Ngày: 03-10-2019 | Lượt xem: 752

Vận chuyển 01/10/2019

Xem thêm
Tầu Europa Graeca tới vùng neo Hạ Lon

Tầu Europa Graeca tới vùng neo Hạ Lon

Ngày: 03-10-2019 | Lượt xem: 827

Ngày 02/10/2019

Xem thêm