• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu Aphrodite L Ngô cảng Cái Lân

Ngày đăng: 17/01/2019 | Lượt xem: 2528

Vận chuyển 17/01/2019

Tầu Aphrodite L cập cầu 7 cảng Cái Lân ngày 16/01/2019  hoàn tất thủ tục kiểm tại cầu, tầu thực hiện kiểm dịch hầm 6 + hầm 3 + hầm 4! Đánh giá cảm quan ngô đẹp, ít bụi, ít hạt vỡ, độ ẩm đo bằng máy kett của XTH trung bình 14.2%, hạt mẩy, chưa phát hiện tổn thất!