• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tầu Trâu + Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cảng Chùa Vẽ HP

Ngày đăng: 09/01/2019 | Lượt xem: 2619

Vận chuyển 09/01/2019

Tầu Trâu + Bò Úc GALLOWAY EXPRESS cập cảng Chùa Vẽ lúc 8h ngày 09/01/2019. Hoàn tất thủ tục Hải Quan - Kiểm Dịch, cùng cảng tác nghiệp các thao tác kê cầu, chuẩn bị phương tiện đưa các chú bò về trại an toàn. XTH gửi hình ảnh tác nghiệp tại cảng.