• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Tin tức

THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 12/09/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 12/09/2019

Ngày: 12-09-2019 | Lượt xem: 360

Ngày 12/09/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 09/09/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 09/09/2019

Ngày: 09-09-2019 | Lượt xem: 317

Giá heo hơi hôm nay 9/9: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay đều không có biến động so với phiên giao dịch hôm qua 8/9.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 06/09/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 06/09/2019

Ngày: 06-09-2019 | Lượt xem: 313

Giá heo hơi hôm nay 6/9: Nhìn chung giá heo hơi cả 3 miền hôm nay đều không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua 5/9.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 06/09/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 06/09/2019

Ngày: 06-09-2019 | Lượt xem: 312

Ngày 06/09/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 05/09/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/09/2019

Ngày: 05-09-2019 | Lượt xem: 311

Ngày 05/09/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 03/09/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 03/09/2019

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 380

Ngày 03/09/0219

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 03/09/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 03/09/2019

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 304

Giá heo hơi hôm nay 3/9: Giá heo miền Bắc tăng 1.000-2.000 đồng/kg, trong khi giá heo miền Trung và miền Nam không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua 2/9.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 31/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 31/08/2019

Ngày: 31-08-2019 | Lượt xem: 295

Giá heo hơi hôm nay 31/8: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay đều không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua 30/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 30/08/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 30/08/2019

Ngày: 30-08-2019 | Lượt xem: 318

Ngày 30/08/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 30/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 30/08/2019

Ngày: 30-08-2019 | Lượt xem: 327

Giá heo hơi hôm nay 30/8: Giá heo miền Bắc và miền Nam tăng nhẹ, trong khi giá heo miền Trung đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua 29/8.

Xem thêm