• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Tin tức

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 29/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 29/08/2019

Ngày: 29-08-2019 | Lượt xem: 275

Giá heo hơi hôm nay 29/8: Giá heo miền Bắc và miền Nam đi ngang, trong khi giá heo miền Nam lại giảm so với phiên giao dịch hôm qua 28/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 28/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 28/08/2019

Ngày: 28-08-2019 | Lượt xem: 282

Giá heo hơi hôm nay 28/8: Giá heo miền Bắc đi ngang, trong khi giá heo miền Trung và miền Nam tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua 27/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 28/08/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 28/08/2019

Ngày: 28-08-2019 | Lượt xem: 288

Ngày 28/08/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 26/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 26/08/2019

Ngày: 26-08-2019 | Lượt xem: 328

Giá heo hơi hôm nay 26/8: Nhìn chung giá heo hơi cả 3 miền hôm nay đều không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua 25/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 24/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 24/08/2019

Ngày: 24-08-2019 | Lượt xem: 335

Giá heo hơi hôm nay 24/8: Giá heo tại miền Bắc và miền Nam tiếp tục tăng, còn miền Trung đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua 23/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 24/08/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 24/08/2019

Ngày: 24-08-2019 | Lượt xem: 432

Ngày 24/08/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 23/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 23/08/2019

Ngày: 23-08-2019 | Lượt xem: 240

Giá heo hơi hôm nay 23/8: Nhìn chung giá heo hôm nay ở cả 3 miền tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua 22/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 23/08/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 23/08/2019

Ngày: 23-08-2019 | Lượt xem: 309

Ngày 23/08/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 22/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 22/08/2019

Ngày: 22-08-2019 | Lượt xem: 265

Giá heo hơi hôm nay 22/8: Nhìn chung giá heo hôm nay ở cả 3 miền tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua 21/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 21/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 21/08/2019

Ngày: 21-08-2019 | Lượt xem: 283

Giá heo hơi hôm nay 21/8: Nhìn chung giá heo hôm nay ở cả 3 miền đều tăng so với phiên giao dịch hôm qua 20/8.

Xem thêm